Gii pháp làm mát tiết kim không cn đin

Khi mà mùa hè đang ngày càng oi bc và Cơ quan Năng lưng Quc tế (IEA) d báo rng đến năm 2035, nhu cu s dng đin s tăng 80% thì nhng thiết b làm mát không cn đin đang đưc coi là cu cánh cho tương lai.
Chuyên mục: Dự án, Tin Tức
Từ khóa: ,
Comment on Giải pháp làm mát tiết kiệm không cần điện