Màng giy làm mát công nghip

Màng giy làm mát công nghip ng dng: đưc dùng rng rãi trong các máy làm mát công nghip, các h thng làm mát s dng khung màng giy làm mát và qut công nghip (thưng đưc gi là h thng cooling pads). Màng giy làm mát H thng làm mát bng khung màng giy […]
Chuyên mục: KERUILAI, MUNTERS
Từ khóa: , , ,
Comment on Màng giấy làm mát công nghiệp