Mô hình hot đng ca máy làm mát công nghip

Hot đng ca máy làm mát công nghip Máy làm mát công nghip áp dng nguyên tc làm gim nhit đ theo cách hp th hơi nóng trong không khí qua s bay hơi nưc. C theo mi chu k, không khí nóng đi qua tm màng giy làm mát (cooling pads) đã đưc làm […]
Chuyên mục: Tin Tức
Từ khóa: ,
1 bình luận ở Mô hình hoạt động của máy làm mát công nghiệp