Có nưc rò r t qut hơi nưc. Tôi nên làm gì?

Đ khc phc vn đ nưc rò r t qut hơi nưc ca bn, bn có th thc hin các bưc sau đây: Kim tra ng thoát nưc: ng thoát nưc có th đã b dch chuyn hoc b un cong, gây tr ngi cho lưu lưng nưc thoát ra. Hãy kim tra ng thoát nưc và đm bo rng nó đưc đt đúng v trí, không b un cong và không b tc.
Chuyên mục: Xử lý sự cố
Comment on Có nước rò rỉ từ quạt hơi nước. Tôi nên làm gì?

Qut hơi nưc không hot đng bình thưng

Khi qut hơi nưc không hot đng bình thưng, cũng có th do các vn đ khác như: Nưc trong bình cn: Qut hơi nưc hot đng da trên s phun sương nưc, nếu bình nưc cn hoc không đ nưc, qut s không hot đng bình thưng. Kim tra li bình nưc đ đm bo đ nưc đ qut hot đng.
Chuyên mục: Xử lý sự cố
Comment on Quạt hơi nước không hoạt động bình thường

Máy làm mát hơi nưc ca tôi phát ra mt mùi l?

Mùi l t máy làm mát hơi nưc là kết qu ca vic đng nưc hoc do nm mc phát trin trên tm cooling. Dưi đây là mt s li khuyên và hưng dn chi tiết đ thc hin các bưc mt cách hiu qu, d dàng: Thay nưc thưng xuyên: Nưc trong bình cha ca máy làm mát không khí có th tr nên bn
Chuyên mục: Xử lý sự cố
Comment on Máy làm mát hơi nước của tôi phát ra một mùi lạ?

Máy bơm nưc qut hơi nưc không hot đng?

Bn có th th mt s cách khác đ xác đnh vn đ ca máy bơm nưc: Kim tra dây ngun: Hãy kim tra dây ngun ca máy bơm đ đm bo rng nó đưc cm cht và không b đt hoc hng. Nếu có vn đ gì vi dây ngun, bn có th cn phi thay thế nó hoc sa cha.
Chuyên mục: Xử lý sự cố
Comment on Máy bơm nước quạt hơi nước không hoạt động?

Gii pháp làm mát tiết kim không cn đin

Khi mà mùa hè đang ngày càng oi bc và Cơ quan Năng lưng Quc tế (IEA) d báo rng đến năm 2035, nhu cu s dng đin s tăng 80% thì nhng thiết b làm mát không cn đin đang đưc coi là cu cánh cho tương lai.
Chuyên mục: Dự án, Tin Tức
Từ khóa: ,
Comment on Giải pháp làm mát tiết kiệm không cần điện